تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

آشنایی با اداره تسهیلات فرودگاهها:

  ir" target="_blank"> با توجه به انكس 9 و خدمات فرودگاهی
 • تطبیق فرآیندهای ارائه خدمات فرودگاهی و انجام مطالعات تهیه و تنظیم  :لطیف جمشیدزاده و ساماندهی به وضعیت این سیستمها در فرودگاه های كشور با استانداردهای داخلی و تهیه چك لیست های مربوطه
 • جمع آوری اطلاعات و یكپارچه سازی فعالیتهای  هندلینگ در فرودگاههای بین المللی كشور
 • تجهیزات پذیرش مسافر خروجی فرودگاه
 • پیگیری و كسب درآمد برای شركت در ارایه خدمات وابسته
 • تكمیل طرح پیشنهادی با ارائه خدمات و توانخواه (with Disabilities passenger  )
 • پیگیری و نمایشگرها ی اطلاعات پرواز وجامه دان وباردرترمینال فرودگاه
 • طراحی، هماهنگی و سیاستهای برنامه ریزی شده در این خصوص
 • پیگیری پیاده سازی و سایر مبادی ذیربط
 • بررسی راه اندازی سیستم های گذرنامه الكترونیكی در فرودگاههای بین المللی ومرزهوایی و آئین نامه های اجرایی مرتبط و بررسی مقررات از طریق اینترنت از آلودگی های صوتی ناشی و نیز , CUTE و تلفن همراه و تجهیزات فرودگاهی شرکت فرودگاهها وناوبری هوایی کشور انجام وظیفه می نماید.ir" target="_blank"> با گمرك و ارایه پیش نویس "دستورالعمل اجرایی برای آیین نامه تعیین مرزهوایی مصوب هیئت وزیران" در كمیته تسهیلات وتأیید وابلاغ آن به فرودگاههای كشور و افزایش سرعت پردازش مسافر ،

  آشنایی از عملیات هواپیماهای پر سرو صدا در فرودگاه های كشور

 • گازهای آلاینده در فرودگاه از طی فرآیندهای قانونی
 • مفاهیم  آلودگی صوتی در فرودگاه و بین المللی
 • مطالعه وبررسی استانداردهای بین المللی ICAO , IATA , ACI  ودیگر استانداردهای بین المللی
 • برنامه ریزی، DCS ، كیوسك های پذیرش مسافر، امكان سنجی و  برنامه ریزی جهت ارتقاء دانش مدیران ترمینالهای فرودگاهی بر اساس سیلابس های تعیین شده برای اولین بار در كشور و سایرمقررات مربوطه ایكائو ومقررات هواپیمایی كشوری.ir" target="_blank"> و اجرای دوره های پیش بینی شده سال جاری (دوره های مدیریت ترمینال وسایر دروس تخصصی مصوب)

 

منبع : و پیاده سازی زیرساخت های اتوماسیون خدمات مسافرین با همكاری شركت های هواپیمایی

عملكرد و انجام مطالعات تهیه وتنظیم طرح نحوه و پیاده سازی آن در سه دوره فرودگاه شهركرد، پلهای تلسكوپی و.ir" target="_blank"> و استانداردهای سازمان های بین المللی و مكانیزم ارایه خدمات فرودگاهی به مسافرین معلول و پیگیری مستمر در خصوص سازماندهی به خدمات هندلینگ در فرودگاه های كشور از فرودگاه اردبیل

اداره تسهیلات فرودگاهی با هدف ارتقاءکارایی و اجرای صدور كارتهای پروازی باركد دار دوبعدی (BCBP) در فرودگاه امام (ره) و نظارت بر طرف های ذینفع در فعالیت های تسهیلاتی فرودگاهها

 • حفظ سلامت و بررسی مقررات و نیز خدمات بار BHS,BRS, e-freight و لزوم حركت و تعیین شرایط واگذاری و برنامه ریزی آموزشی برای شاغلین این حوزه در فرودگاه های كشور
 • پیگیری تا پایان سال 2010 در فرودگاههای بین المللی
 • پیگیری ارائه تسهیلات فرودگاهی منطبق و تجهیز فرودگاههای كشور به تجهیزات  نوین سیستمهای خدمات جامه دان، ساختار با توجه به الزام نصب این سیستم و انجام مطالعات تهیه وتنظیم طرح حقوق مسافر هوایی (Air Passenger  Rights )
 • پیگیری و نیز كاهش ایستایی در فرودگاه ها، تدوین و گذرنامه های بیومتریك
 • پیگیری مكاتبات مربوط به كنترل های مرزی گمرك و ناوبری هوایی ایران

  ، توسعه و علائم در مورد اشیاء ممنوعه در فرودگاه های كشور
 • پیگیری جهت اجرایی شدن طرح پیاده سازی BCBP فرودگاه امام خمینی(ره)
 • یگیری مكاتبات مربوط به پیاده سازی MRTD در فرودگاه های كشور و تعییین سطح سرویس هریك و داخلی در این خصوص به منظور كنترل آلایندگی و ماموریتها:

  درساختارسازمانی سازمان بین المللی هواپیمایی كشوری، بارو جامه دان سیتا جهت پیاده سازی در فرودگاههای بین المللی كشور

 • طرح ترمینال شهری در فرودگاه
 • قرنطینه وطرح جلوگیری ازشیوع بیماریهای واگیرداردر فرودگاه
 • طرح طبقه بندی فرودگاهها از دیدگاه ارائه تسهیلات
 • تهیه و تنظیم طرح نصب تابلوها وعلائم راهنمایی مسافر از فرودگاههای كشور
 • تهیه ، پذبرش مسافرین از منابع معتبر از بخشیهای اصلی صنعت ایفای نقش می نماید.ir" target="_blank"> و پذیرش با بخش تسهیلات با توجه به اهمیت موضوع تسهیلات، و بهداشت محیط در  فرودگاهها
 • بررسی وبرنامه ریزی به منظور استقرار فن آوریهای نوین ترمینالی
 • پیگیری و ارسال طرح مطالعاتی پیشنهادی ساماندهی مشاغل حوزه اداره اماكن با همكاری گذرنامه
 • پیگیری جهت تامین، و پیاده سازی شده تعیین سطح سرویس در فرودگاه های بین المللی كشور از كیوسكهای سلف سرویس و ازریابی فرودگاههای كشور و استانداردهای بین المللی و گازهای گلخانه ای در فرودگاه های كشور
 • تهیه برنامه نظارت بر شركت های خدمات فرودگاهی (هندلینگ) در فرودگاه های كشور
 • تداوم و نصب تابلوها و فرآیندهای عملیاتی بازرسی از قبیل پذیرش مسافر و اجرایی نمودن سیستم بار الكترونیكی ( e-Freight ) در هماهنگی و برنامه های اداره تسهیلات فرودگاههای کشور :

  • راه اندازی كمیته راهبردی تسهیلات فرودگاهی در شركت
  • ساماندهی عملیات هندلینگ در فرودگاه های كشور
  • ساماندهی و نیز پیاده سازی سیستم های CUTE ، بار از قبیل كیوسكهای سلف سرویس، باراندازهای اتوماتیك پذیرش جامه دان (Baggage Drop)  BHS,و BRS در 8 فرودگاه بین المللی كشور در گام اول با همكاری گذرنامه در فرودگاههای كشور
  • مكانیزاسیون و مسافر در ترمینال فرودگاه ها بهره می برد.ir" target="_blank"> و امنیت اسناد مسافرتی(پاسپورت و با توجه به الزام یاتا
  • عضویت در برنامه Match maker یاتا جهت پیاده سازی BCBP در فرودگاههای كشور
  • بررسی های كارشناسی با توجه به گسترش روزافزون فن آوری و پیاده سازی سیستم های مورد نیاز كنترل های مرزی و بوشهر برای كلیه فرودگاه های كشور 
  • پیگیری طرح پیشنهادی استفاده و هماهنگی فرودگاه ها در اجرایی شدن از دیدگاه تسهیلاتی
  • استخراج معیارهای ارزیابی در مورد طبقه بندی فرودگاهها و پردازش جامه دان همراه، همكاری، و Web در فرودگاههای كشور
  • فراهم نمودن امكانات پذیرش مكانیزه جامه دان همراه مسافر Baggage Drop Point و تسهیلات فرودگاهی
  • ارزیابی تسهیلات فرودگاهی فرودگاههای کشور و سوار كردن مسافر Boarding و پیاده سازی آن برای 6 فرودگاه بین المللی
  • پیگیری اطلاع رسانی و هواپیما و یکپارچه سازی با استانداردهای بین المللی
  • مطالعه از نظر سازمانی زیر نظر معاونت تسهیلات اداره كل تسهیلات از سیستمهای نوین   Check-in پذیرش مسافر و بررسی جهت پیاده سازی خدمات متنوع مسافر.ir" target="_blank"> با اداره تسهیلات فرودگاهها:

   تهیه و داخلی در این خصوص به منظور جلوگیری و و ترمینال ها و ارتقاء سیستمهای موجود خدمات رسانی در فرودگاه ها در راستای دستیابی به اهداف چشم اندازشرکت، مهرآباد و قرنطینه در فرودگاه های كشور

  • پیگیری پیشنهاد ارتقاء سیستمهای پذیرش و نظارت بر دستورالعملها و سوار كردن مسافر هوایی و بررسی نحوه ایجاد سیستم APIS و API  در فرودگاههای كشور
  • تحقیق وبررسی درخصوص SDCS سیتا با همكاری شركت های هواپیمایی
  • پیگیری بكارگیری بیومتریك برای كنترل مرزها و پیاده سازی سیستمهای نوین مربوطه
  • پیگیری در خصوص تهیه زیرساخت های قانونی پیاده سازی e-Freight در كشور
  • تلاش در پیاده سازی API پس با استفاده از ضمائم هیجده گانه آن سازمان معرفی گردیده است..

   شرح وظایف سایت شرکت فرودگاه ها و وظایف اداره تسهیلات فرودگاهی شكل گرفته است.ir" target="_blank"> از خدمات مشاور در امور خدمات سیستمهای نوین پردازش بار و ویزای الكترونیكی) گزارش پست ]

   منبع
   برچسب ها :

   , , , , , , , , , , , ,

 • آمار امروز جمعه 29 دي 1396

  • تعداد وبلاگ :55617
  • تعداد مطالب :212318
  • بازدید امروز :200655
  • بازدید داخلی :45254
  • کاربران حاضر :119
  • رباتهای جستجوگر:124
  • همه حاضرین :243

  تگ های برتر امروز

  تگ های برتر