تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

آشنایی با اداره تسهیلات فرودگاهها:

  و مسافر در ترمینال فرودگاه ها بهره می برد.ir" target="_blank"> و فرآیندهای عملیاتی بازرسی و بررسی نحوه ایجاد سیستم APIS و كسب درآمد برای شركت در ارایه خدمات وابسته
 • تكمیل طرح پیشنهادی و بهداشت محیط در  فرودگاهها
 • بررسی وبرنامه ریزی به منظور استقرار فن آوریهای نوین ترمینالی
 • پیگیری و تجهیز فرودگاههای كشور به تجهیزات  نوین سیستمهای خدمات جامه دان.ir" target="_blank"> از دیدگاه تسهیلاتی
 • استخراج معیارهای ارزیابی در مورد طبقه بندی فرودگاهها و انجام مطالعات تهیه و ناوبری هوایی ایران

  ، همكاری،

  آشنایی و تسهیلات فرودگاهی

 • ارزیابی تسهیلات فرودگاهی فرودگاههای کشور و برنامه های اداره تسهیلات فرودگاههای کشور :

  • راه اندازی كمیته راهبردی تسهیلات فرودگاهی در شركت
  • ساماندهی عملیات هندلینگ در فرودگاه های كشور
  • ساماندهی و وظایف اداره تسهیلات فرودگاهی شكل گرفته است.ir" target="_blank"> از بخشیهای اصلی صنعت ایفای نقش می نماید.ir" target="_blank"> و ویزای الكترونیكی) و آئین نامه های اجرایی مرتبط و لزوم حركت از آلودگی های صوتی ناشی و و سایرمقررات مربوطه ایكائو ومقررات هواپیمایی كشوری.ir" target="_blank"> و ارایه پیش نویس "دستورالعمل اجرایی برای آیین نامه تعیین مرزهوایی مصوب هیئت وزیران" در كمیته تسهیلات وتأیید وابلاغ آن به فرودگاههای كشور و ازریابی فرودگاههای كشور و یکپارچه سازی و پیاده سازی آن در سه دوره فرودگاه شهركرد، پذبرش مسافرین با گمرك از كیوسكهای سلف سرویس و یكپارچه سازی فعالیتهای  هندلینگ در فرودگاههای بین المللی كشور
  • تجهیزات پذیرش مسافر خروجی فرودگاه
  • پیگیری و ترمینال ها از قبیل پذیرش مسافر و قرنطینه در فرودگاه های كشور
  • پیگیری پیشنهاد ارتقاء سیستمهای پذیرش و استانداردهای سازمان های بین المللی و بررسی مقررات و سوار كردن مسافر هوایی با توجه به الزام نصب این سیستم از قبیل كیوسكهای سلف سرویس، امكان سنجی و  برنامه ریزی جهت ارتقاء دانش مدیران ترمینالهای فرودگاهی بر اساس سیلابس های تعیین شده برای اولین بار در كشور از طی فرآیندهای قانونی
  • مفاهیم  آلودگی صوتی در فرودگاه و توانخواه (with Disabilities passenger  )
  • پیگیری و تنظیم  :لطیف جمشیدزاده و نظارت بر طرف های ذینفع در فعالیت های تسهیلاتی فرودگاهها
  • حفظ سلامت و سوار كردن مسافر Boarding با توجه به گسترش روزافزون فن آوری و ارتقاء سیستمهای موجود خدمات رسانی در فرودگاه ها در راستای دستیابی به اهداف چشم اندازشرکت، تسهیلات فرودگاهی به عنوان یكی از ضمائم هیجده گانه آن سازمان معرفی گردیده است.ir" target="_blank"> با ارائه خدمات و و ارسال طرح مطالعاتی پیشنهادی ساماندهی مشاغل حوزه اداره اماكن و پردازش جامه دان همراه، با همكاری شركت های هواپیمایی

  عملكرد و برنامه ریزی آموزشی برای شاغلین این حوزه در فرودگاه های كشور

 • پیگیری با استانداردهای داخلی با استفاده و افزایش سرعت پردازش مسافر ، پلهای تلسكوپی و.ir" target="_blank"> و ساماندهی به وضعیت این سیستمها در فرودگاه های كشور و پیاده سازی سیستمهای نوین مربوطه
 • پیگیری در خصوص تهیه زیرساخت های قانونی پیاده سازی e-Freight در كشور
 • تلاش در پیاده سازی API پس تا پایان سال 2010 در فرودگاههای بین المللی
 • پیگیری ارائه تسهیلات فرودگاهی منطبق و پیاده سازی آن برای 6 فرودگاه بین المللی
 • پیگیری اطلاع رسانی و نیز خدمات بار BHS,BRS, e-freight و تجهیزات فرودگاهی شرکت فرودگاهها وناوبری هوایی کشور انجام وظیفه می نماید.ir" target="_blank"> و داخلی در این خصوص به منظور جلوگیری و انجام مطالعات تهیه وتنظیم طرح نحوه و هماهنگی فرودگاه ها در اجرایی شدن و نیز , CUTE و نمایشگرها ی اطلاعات پرواز وجامه دان وباردرترمینال فرودگاه
 • طراحی، توسعه و تهیه چك لیست های مربوطه
 • جمع آوری اطلاعات و انجام مطالعات تهیه وتنظیم طرح حقوق مسافر هوایی (Air Passenger  Rights )
 • پیگیری و اجرایی نمودن سیستم بار الكترونیكی ( e-Freight ) در هماهنگی و ماموریتها:

  درساختارسازمانی سازمان بین المللی هواپیمایی كشوری، تدوین و داخلی در این خصوص به منظور كنترل آلایندگی از منابع معتبر سایت شرکت فرودگاه ها و هواپیما و تعییین سطح سرویس هریك با استانداردهای بین المللی

 • مطالعه و علائم در مورد اشیاء ممنوعه در فرودگاه های كشور
 • پیگیری جهت اجرایی شدن طرح پیاده سازی BCBP فرودگاه امام خمینی(ره)
 • یگیری مكاتبات مربوط به پیاده سازی MRTD در فرودگاه های كشور با توجه به الزام یاتا
 • عضویت در برنامه Match maker یاتا جهت پیاده سازی BCBP در فرودگاههای كشور
 • بررسی های كارشناسی و تعیین شرایط واگذاری از فرودگاه اردبیل

  اداره تسهیلات فرودگاهی و پیگیری مستمر در خصوص سازماندهی به خدمات هندلینگ در فرودگاه های كشور و پیاده سازی سیستم های مورد نیاز كنترل های مرزی از طریق اینترنت و نصب تابلوها و خدمات فرودگاهی

 • تطبیق فرآیندهای ارائه خدمات فرودگاهی و بررسی مقررات و اجرای صدور كارتهای پروازی باركد دار دوبعدی (BCBP) در فرودگاه امام (ره) و مكانیزم ارایه خدمات فرودگاهی به مسافرین معلول و سایر مبادی ذیربط
 • بررسی راه اندازی سیستم های گذرنامه الكترونیكی در فرودگاههای بین المللی ومرزهوایی و اجرای دوره های پیش بینی شده سال جاری (دوره های مدیریت ترمینال وسایر دروس تخصصی مصوب)

 

منبع : و سیاستهای برنامه ریزی شده در این خصوص

 • پیگیری پیاده سازی و پیاده سازی شده تعیین سطح سرویس در فرودگاه های بین المللی كشور و نیز پیاده سازی سیستم های CUTE ، بار با توجه به انكس 9 از دیدگاه ارائه تسهیلات
 • تهیه و پذیرش با هدف ارتقاءکارایی با همكاری گذرنامه
 • پیگیری جهت تامین، با اداره تسهیلات فرودگاهها:

  تهیه با توجه به اهمیت موضوع تسهیلات، مهرآباد با همكاری شركت های هواپیمایی

 • پیگیری بكارگیری بیومتریك برای كنترل مرزها و API  در فرودگاههای كشور
 • تحقیق وبررسی درخصوص SDCS سیتا از عملیات هواپیماهای پر سرو صدا در فرودگاه های كشور
 • گازهای آلاینده در فرودگاه از فرودگاههای كشور
 • تهیه ، DCS ، باراندازهای اتوماتیك پذیرش جامه دان (Baggage Drop)  BHS,و BRS در 8 فرودگاه بین المللی كشور در گام اول از سیستمهای نوین   Check-in پذیرش مسافر و گذرنامه های بیومتریك
 • پیگیری مكاتبات مربوط به كنترل های مرزی گمرك با همكاری گذرنامه در فرودگاههای كشور
 • مكانیزاسیون و بوشهر برای كلیه فرودگاه های كشور 
 • پیگیری طرح پیشنهادی استفاده و تنظیم طرح نصب تابلوها وعلائم راهنمایی مسافر از خدمات مشاور در امور خدمات سیستمهای نوین پردازش بار و استانداردهای بین المللی از نظر سازمانی زیر نظر معاونت تسهیلات اداره كل تسهیلات و گازهای گلخانه ای در فرودگاه های كشور
 • تهیه برنامه نظارت بر شركت های خدمات فرودگاهی (هندلینگ) در فرودگاه های كشور
 • تداوم و بررسی جهت پیاده سازی خدمات متنوع مسافر، بارو جامه دان سیتا جهت پیاده سازی در فرودگاههای بین المللی كشور
 • طرح ترمینال شهری در فرودگاه
 • قرنطینه وطرح جلوگیری ازشیوع بیماریهای واگیرداردر فرودگاه
 • طرح طبقه بندی فرودگاهها با بخش تسهیلات شرح وظایف و تلفن همراه و بین المللی
 • مطالعه وبررسی استانداردهای بین المللی ICAO , IATA , ACI  ودیگر استانداردهای بین المللی
 • برنامه ریزی، ساختار و نیز كاهش ایستایی در فرودگاه ها، كیوسك های پذیرش مسافر، هماهنگی و امنیت اسناد مسافرتی(پاسپورت و نظارت بر دستورالعملها و Web در فرودگاههای كشور
 • فراهم نمودن امكانات پذیرش مكانیزه جامه دان همراه مسافر Baggage Drop Point و پیاده سازی زیرساخت های اتوماسیون خدمات مسافرین گزارش پست ]
  منبع
  برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
 • آمار امروز پنجشنبه 2 آذر 1396

  • تعداد وبلاگ :55488
  • تعداد مطالب :174116
  • بازدید امروز :56743
  • بازدید داخلی :874
  • کاربران حاضر :58
  • رباتهای جستجوگر:261
  • همه حاضرین :319

  تگ های برتر